7

VAASAN ENERGIAINSTITUUTIN TUTKIMUSJOHTAJAKSI VALITTU ERKKI HILTUNEN

Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan ja rehtorin neuvotteluissa vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaan tiedekunta saa ryhtyä toimenpiteisiin Vaasan Energiainstituutin tutkimusjohtajan rekrytoimiseen.

Tutkimusjohtajan määräaikainen työsuhde kaudelle 1.8.2013 - 31.12.2016 on ollut haettavana ja sitä on hakenut FT Erkki Hiltunen.

Yliopiston johtosäännön mukaan tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmien johtamisessa sekä menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoitukseen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Tiedekunta päätti pyytää asiantuntijalausunnot Erkki Hiltusen kelpoisuudesta tutkimusjohtajan tehtävään professori Erkki Lähderannalta (LUT) ja professori Pekka Ruuskaselta (TTY, Porin yksikkö). Lähderanta ja Ruuskanen ovat laatineet yhteisen lausunnon, jossa he arvioivat Hiltusen ansioita erityisesti tieteellisen työn ja tutkimusryhmien tuloksellisen johtamisen, ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön kannalta. Lopputulemana Lähderanta ja Ruuskanen toteavat, että FT Erkki Hiltusella on kiistatta professorin kelpoisuus ja hän on kiistatta pätevä Vaasan Energiainstituutin tutkimusjohtajan tehtävään.

Alkuperäinen Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan tiedote asiasta löytyy tästä.

Lisätietoa

Erkki Hiltunen, Tutkimusjohtaja, Vaasan Energiainstituutti, 0440 244 355, etunimi.sukunimi@vei.fi
Teemu Närvä, Tiedotuspäällikkö, Vaasan Energiainstituutti, 0400 817 006, etunimi.sukunimi@vei.fi