5

TUTKIMUSPROJEKTI ENERGIAN MUOTOILUSTA

VaasaEMG, yksi Vaasan Energiainstituutin osapuolista, on mukana merkittävässä, innovatiivisessa tutkimushankkeessa, jossa etsitään tapoja vaikuttaa kotitalouksien energian kulutukseen erityisesti teollisen muotoilun avulla. Projektissa tutkitaan kuluttajien tarpeita ja asenteita monipuolisesti ja syvällisesti, pyritään löytämään energiankulutuksen suhteen erilaisia kuluttajaryhmiä ja tarjoamaan näille sopivia, helppoja ja hyviä keinoja käyttää energiaa nykyistä tehokkaammin. Tutkimus- projektin tuloksena syntyvät ideat voivat olla tuotteita, palveluita tai vaikkapa viestintäkampanjoita.

DESME (Designing Smart Energy) - hankkeen toteuttavat yhteistyössä Länsi-Suomen Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan yliopiston tutkimusyksikkö VaasaEMG sekä ruotsalainen Interactive Institute. Projektin päärahoittaja on Tekes, ja lisäksi projektia rahoittaa 7 yritystä Suomesta ja ulkomailta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 438 000 euroa. Hanke on kaksivuotinen.

Lisätietoja:

Merja Pakkanen / VaasaEMG
Puh. 044-0244 251
Email. etunimi.sukunimi@vei.fi