4

ESSI - HANKKEEN ENERGIASEMINAARI

ESSI-hanke järjestää Ilmajoella energiaseminaarin. Seminaarissa pohditaan mm. onko Ilmajoesta energiaomavaraiseksi. Seminaari pidetään 10.10.2012 klo 12 alkaen SeAMK:n Maa- ja metsätalouden yksikössä. Seminaarin ohjelman voit lukea tästä.

ESSI-hankkeen (www.essi-hanke.fi) päämääränä on edistää energiaomavaraisuutta ja kestävää energiahuoltoa neljällä pilottialueella. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistetään hajautetun energiantuotannon strategian mukaisesti. Hanketta koordinoi Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja kumppaneita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK. Hanke on ylimaakunnallinen ja rahoittajana on Pohjanmaan liitto (EAKR).

Lisätietoja

Simon van Kampen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
040 830 0446
simon.vankampen@seamk.fi