4

SAAREKEKÄYTÖLLÄ KOHTI ALUEELLISTA ENERGIAOMAVARAISUUTTA

Vaasan Energiainstituutti (VEI) ja Jyväskylän yliopisto (JY) ovat käynnistäneet yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Pisara meressä - tutkimus- ja kehitysohjelman. Hankkeessa tutkitaan energian saarekekäyttöä, joka tarkoittaa eristyneen alueen energiahuoltoa, esimerkiksi saarissa ja maatiloilla. Ohjelman tarkoituksena on kehittää konsepti, jolla saarekekäyttöä automatisoidaan ja hyödynnetään tehokkaammin muissa samankaltaisissa kohteissa eri puolilla Suomea. Saarekekäytöllä lisätään paikallista uusiutuvaa energiantuotantoa sekä energiaomavaraisuutta, joka tulevaisuudessa vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.

Uusiutuvan energian ratkaisuja Merenkurkun maailmanperintökohteeseen ja maatiloille

Hankkeen avulla luodaan ratkaisuja, joilla voidaan optimoida eri energianlähteiden, kuten tuuli-, aurinko-, geo- ja bioenergian käyttöä eri kohteissa. Tarkoituksena on myös löytää uudenlaisia uusiutuvan energian ratkaisuja sähkön ja lämmön tuotantoon. Ratkaisuja tullaan hyödyntämään esimerkiksi Merenkurkun maailmanperintökohteessa ja sen alueella sijaitsevissa kiinteistöissä. Keski-Suomessa hyödyntämiskohteita ovat muun muassa uusiutuvan energian käytöstä kiinnostuneet maatilat.

Pisara meressä - hankkeen rahoittavat Pohjanmaan sekä Keski-Suomen ELY -keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, joka on EU:n tukema ohjelma.

Vaasan energiainstituutti (VEI)

VEI on perustettu vuonna 2006. Sen tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen. VEI kokoaa yhteen energia-alan taitajat Vaasan yliopistosta, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta. VEI:n painopistealueita ovat erityisesti hajautettu energiantuotanto, sähköenergiajärjestelmät, energiamarkkinat sekä energian tuotannon, jakelun ja käytön vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Lisätietoa VEI:stä löytyy osoitteesta www.vei.fi.

Jyväskylän yliopisto, uusiutuva energia

Jyväskylän yliopiston uusiutuvan energian opetus ja tutkimus aloitettiin vuonna 2003. Siinä ovat olleet mukana luonnontieteiden, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Päätutkimusaloina ovat bioenergia ja aurinkoenergia. Ohjelmassa on toteutettu useita uusiutuvan energian demonstraatioita Keski-Suomessa.

Lisätietoa Uusiutuvan energian ohjelmasta löytyy osoitteesta www.jyu.fi/uusiutuvaenergia.

Lisätietoa:

Erkki Hiltunen, Puheenjohtaja, Vaasan Energiainstituutti, 0440 244 355, erkki.hiltunen@vei.fi
Jukka Kiijärvi, Tutkijatohtori, Vaasan Energiainstituutti, 06-324 8486, jukka.kiijarvi@uwasa.fi
Jukka Konttinen, Professori, Jyväskylän yliopisto, 0400 247445, jukka.t.konttinen@jyu.fi
Jussi Maunuksela, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, 040 805 4099, jussi.o.maunuksela@jyu.fi