5

ENERGIAKYLÄ - HANKE HERÄTTÄÄ SUURTA KIINNOSTUSTA POHJANMAALLA

Uusiutuvaa energiaa kohtaan on osoitettu suurta mielenkiintoa Pohjanmaalla. Parikymmentä kylää on ilmaissut mielenkiintonsa osallistua Energiakylä - hankkeeseen ja esittänyt erilaisia energiaratkaisuja vaihtoehdoiksi oman energiaomavaraisuutensa saavuttamiseksi.

Energiakylä - hanke on Vaasan energiainstituutin yhteistyöprojekti, jonka toteuttavat Yrkeshögskolan Novia, Rannikon Metsäkeskus ja Levón instituutti

Energiakylä hankkeen tarkoituksena on hakea Pohjanmaan maakunnasta sopivia alueita tai kyliä, joilla on kiinnostusta ja halukkuutta lähteä kehittämään oman alueensa energiaomavaraisuutta. Projektin ensimmäisen vaiheen tärkeimmät tehtävät ovat kylien ja alueiden energiavarojen inventointi sekä informaation levittäminen.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella päätetään toisen vaiheen toteuttamisesta. Toisessa vaiheessa valituille kylille ja alueille laaditaan toteuttamissuunnitelmat sekä tuetaan kyliä niiden käytännön työssä. Hankekokonaisuuden tarkoituksena on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Lisätietoa

Kristian Blomqvist
Tutkimusjohtaja, Energiatekniikka
Yrkeshögskolan Novia
+358 (0) 44 780 5731