1

VEI MUKANA EU -HANKKEESSA KOULUJEN ENERGIANSÄÄSTÖÄ EDISTÄMÄSSÄ  

Vaasan Energiainstituutti on yksi yhdeksästä partnerista toteuttamassa hanketta EURONET 50/50 - European Network of Education Centres. Hanke alkoi kesällä 2009 ja sitä rahoittaa pääosin EU (Intelligent Energy Europe - ohjelma). Projektin toteuttajat ovat Espanjasta, Suomesta, Italiasta, Unkarista, Portugalista, Kreikasta, Sloveniasta, Saksasta ja Puolasta.

EURONET 50/50 - hankkeen tavoitteena on soveltaa 50/50 - metodia 50 oppilaitoksessa ja muodostaa eurooppalainen koulujen verkosto, joka tähtää energian säästöön ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan. 50/50 - konseptin ideana on jakaa energiansäästöstä saatu taloudellinen hyöty koulujen ja kuntien kesken. 50/50 - konseptin mukaisesti oppilaiden ja opettajien energiansäästötoimien ansiosta säästetyn energian arvosta 50 % palautuu koululle rahana, jonka nämä voivat käyttää valitsemallaan tavalla. Toinen 50 % energian- ja rahansäästöstä on nettosäästöä sille julkiselle viranomaiselle (yleensä kunta), joka maksaa koulun energialaskut. Näin ollen kaikki voittavat: koulu saa lisärahoitusta ja kunnat säästävät kustannuksissa.

VEI:n edustajana hanketta toteuttaa Vaasan yliopiston VaasaEMG - tutkimusryhmä. Lisätietoa hankkeesta.