7

LIIKENNEBIOKAASUN KEHITTÄMISHANKE KÄYNNISTYY POHJOIS-KARJALASSA

Pohjois-Karjalassa käynnistyy tänään maakunnallinen liikennebiokaasun kehittämishanke. Puolivuotisen valmisteluvaiheen toteuttaa Joensuun seudun kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Joensuun Seudun Jätehuolto Oy.

Hankkeen tavoitteena on liikennebiokaasun jakeluverkoston kehittäminen Pohjois-Karjalaan. Lisäksi tuotetaan tietoa kaikista liikenteen uusiutuvista energialähteistä, esimerkkinä puujäteperäinen terminen biometaani.

Pohjois-Karjalassa käytetään paljon paikallista uusiutuvaa energiaa lämmön ja sähkön tuotannossa, mutta liikenteessä ei vielä yhtään. Siksi ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteiden täytyy kohdistua voimakkaasti liikenteeseen. Liikennebiokaasu on biopolttoaineista tehokkain päästöjen vähentäjä.

Liikennebiokaasun käyttöönotto paikallisin toimijoin auttaa saavuttamaan EU:n biopolttoainetavoitteen siten, että samalla stimuloidaan monipuolisesti aluetaloutta.

Kehittämishankkeen valmisteluvaihetta rahoittavat Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy sekä Kontiolahden kunta.

Hankkeen nettisivut sijaitsevat osoitteessa www.liikennebiokaasu.fi/.