6

ERKKI HILTUSESTA VEI:N JOHTOKUNNAN UUSI PUHEENJOHTAJA

Vaasan Energiainstituutin johtokunta on kokouksessaan 31.1.2009 valinnut uudeksi puheenjohtajakseen FT Erkki Hiltusen Vaasan yliopistosta. Erkki Hiltunen on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Turun yliopistossa pääaineena kiinteän olomuodon fysiikka: väitöskirja Medium range order and structural transformations in some metallic glasses. Työskennellessään Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa yliassistentin, lehtorin ja apulaisprofessorin tehtävissä 1980-2005 Hiltunen erikoistui lisäksi lääketieteelliseen fysiikkaan ja biofysiikkaan. Vuoden 2004 jälkeen Hiltunen on ollut kutsuttuna jäsenenä OPM:n ja TEM:n asettamissa asiantuntijaryhmissä koskien mm opiskelijavalintaa, säteilysuojelua ja metrologiaa. Valtakunnallisen lääketieteen alan valintakokeen kehittämishankkeessa Hiltunen toimi puheenjohtajana 1997-2005. Pedagogiset opintonsa Erkki Hiltunen on suorittanut Jyväskylän opettajakorkeakoulussa erikoistuen koulutusteknologiaan. Hiltunen on julkaissut useita kirjoja, jotka ovat luettavissa neljällä kielellä. Hänen tekemiään tieteellisiä artikkeleita on julkaistu yli sata kappaletta ja lisäksi on muita artikkeleja useita kymmeniä. Vaasan yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa Erkki Hiltunen on toiminut tutkimusjohtajana vuodesta 2007 lähtien.

Lisätietoja

Erkki Hiltunen
Tutkimusjohtaja
Teknillinen tiedekunta/Vaasan yliopisto
+358 (0)440 244 355