8

VAASAN ASUNTOMESSUJEN ENERGIARATKAISUT VÄHENTÄVÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ HUOMATTAVASTI

Vaasan asuntomessualueella käytettävää energiaa kerätään talteen merenpohjasta ja kaatopaikalta. Alue tuottaa jopa 20 % sähköä ja 60 % lämpöä yli oman vuotuisen tarpeensa. Osa messualueella käytettävistä energiaratkaisuista on ainutlaatuisia innovaatioita, joilla on huomattava markkinapotentiaali perinteisten lämmitysmuotojen jatkuvasti kallistuessa. Asuntomessualueella käytetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä laajalti myös muualla Suomessa.

Uusiutuvaa energiaa tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja paikallisesti

Vaasan energiainstituutin (VEI) tuoreen raportin mukaan Vaasan asuntomessualue on omavarainen sekä sähkön että lämmön suhteen. Uusien innovaatioiden ansiosta energia kerätään talteen merenpohjasta ja Suvilahden suljetulta kaatopaikalta. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja paikallisesti. Vaasan energiainstituutin Kim Westerlundin mukaan messualue tuottaa 20 % sähköä ja 60 % lämpöä yli oman vuotuisen tarpeensa. Uumajan yliopiston tekn. tri Thomas Olofssonin kanssa yhteistyössä saatujen tulosten mukaan alue on alusta saakka yli-energiaomavarainen.

Tutkimustulosten perusteella alue tuottaa arviolta 1800 tonnia vuodessa vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa asunnot käyttäisivät hiilivoimalla ja öljyllä tuotettua sähköä ja lämpöä. Päästövähennykset ovat merkittävät verrattaessa jopa länsimetroon, jonka on arvioitu valmistuessaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä kaikkiaan 7000 tonnilla vuosittain. Energiakaupunki Vaasa on asuntomessuilla yhdistänyt erilaisia energiaratkaisuja ainutlaatuisella tavalla. Osa järjestelmistä on uusia innovaatioita, joilla on huomattava markkinapotentiaali. Esimerkiksi Wärtsilän poltto¬kennovoimalaitos käyttää korkealla hyötysuhteella kaasua, joka muuten edistäisi ilmaston lämpenemistä.

Uudet energiaratkaisut hyödynnettävissä myös muualla Suomessa

Mateve Oy:n kehittämä menetelmä, jossa hyödynnetään lämpö merenpohjan sedimentistä, on saanut Suomen energiaklusterin vuoden alueellisen innovaatiopalkinnon. Merenpohjan lämpö viedään matalaenergiaverkossa hyvällä hyötysuhteella asuntoihin lämpöpumppuja käyttäen. Asuntojen jäähdytys hoituu matalaenergiaverkon sivutuotteena. Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n mukaan menetelmä on lupaava myös monilla muilla alueilla, kuten lähellä taajamia ja kohteissa, joissa maa on pehmeää.

Vaasan energiainstituuttiin kuuluvat korkeakoulut suunnittelevat mittauksia ja seurantaa tavoitteenaan tehdä perusteellinen kartoitus uuden menetelmän toimivuudesta ja sovellusvaihtoehdoista. GTK:n mukaan eri puolella Suomea on useita paikkoja, joissa menetelmää pystyttäisiin tehokkaasti hyödyntämään. Nämä alueet tullaan tutkimaan ja kartoittamaan myöhempää hyödyntämistä ajatellen laajassa ohjelmassa GTK:n Kokkolan yksikössä yhteistyössä mm. Mateven kanssa. Vaasan asuntomessuilla käytetyt uudet energiaratkaisut tulevat kaupalliseen käyttöön lähivuosina.

Vaasan energiainstituutti (VEI)

VEI on perustettu vuonna 2006. Sen tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen. VEI kokoaa yhteen energia-alan taitajat Vaasan yliopistosta (Levón -instituutti, Teknillinen tiedekunta ja VaasaEMG) sekä Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta. VEI:n painopistealueita ovat erityisesti hajautettu energiantuotanto, sähköenergiajärjestelmät, energiamarkkinat sekä energian tuotannon, jakelun ja käytön vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Lisätietoa:

kim.westerlund@vei.fi, 0500 564299, Vaasan energiainstituutti (VEI)
keijo.ullakko@vaasa.fi, 040 5497250, Vaasan Asuntomessut
mauri.lieskoski@netikka.fi, 0500 363803, Mateve Oy
thomas.olofsson@tfe.umu.se, +46 70 340 6421, tekn.tri. Uumajan Yliopisto
pertti.reinikainen@vaasa.fi, Vaasan kaupunki